AJUNTAMENT

FOIXÀAJUNTAMENT LA COMTAL VILA DE FOIXÀ
FOIXÀ 2008-20016

La reforma de l’edifici de l’antic ajuntament de Foixà, damunt les voltes de l’Església de Sant Joan, centra la seva actuació en la preservació i integració arquitectònica de l’edifici com un element de referència entre els ciutadans de la vila, recuperant un equipament municipal de les antigues escoles, jutjat i ajuntament.

The remodelling of the building of the old City Council in Foixà, on the vaults of the Church of Sant Joan, focuses its intervention on the preservation and architectural integration of the building as an element of reference among the citizens of the town, recovering a municipal facility of the old schools, court and council.